Metro v Budapešti

I Budapešť má svojí podzemní dráhu – metro, které se dokonce v mnoha ohledech podobá tomu Českému, i když i to se s probíhající modernizací mění. Metro je v Budapešti hlavní páteřní linkou veřejné dopravy. Je vedené téměř celé v podzemí hlavně v centru města. Má tři linky – M1, M2 a M3, které jsou v běžném hovoru nazývány spíše svými barvami – žlutá, červená a modrá. Nejstarší linka – M1 – se nazývá Földalatti Vasút, t.j. podzemní dráha, ostatní linky pak už nesou název metró. Délka kolejí je 33 km se 42 stanicemi. Denně metro přepraví na 850 tisíc cestujících. Zajímavé je, že všechny tři linky se kříží pouze v jediné centrální stanici Deak Ferenc Tér. V současné době se ale dokončuje další linka M4, která povede pod Dunajem a přinese také další přestupní stanici.

Velkou zajímavostí je, že Budapešťské metro je druhé nejstarší v Evropě, hned za tím Londýnským. Nejstarší linka M1 byla otevřena už roku 1896 na počest tisíciletého osídlení země Maďary. Pro také nesla název „Jubilejní“ i když ten se mnohokrát měnil například také po návštěvě císaře Františka Josefa I. na jeho jméno.

Metro bylo na svou dobu postaveno nebývale rychle a to za pouhých 20 měsíců. Přispělo k tomu hlavně příznivé geologické podloží a také to, že bylo budováno z povrchu hloubením (nikoliv ražbou). Naopak velmi záležet si dali Budapeští radní na výzdobě, která se nese v duchu secese.

Tím si metro odbylo svojí nejslavnější kapitolu. Následovalo už jen válečné strádání, kdy podzemní dráha nebyla rozhodně prioritou. S výstavbou druhé linky M2 se tak začalo až v roce 1950. Ani ta však neměla na růžích ustláno vzhledem ke komplikované politické situaci Maďarska. A byly tu i jiné podle soudruhů důležitější stavební projekty jako například výstavba paneláků. Další rozvoj tedy nastal až v 60., 70. a 80 letech. Inspirace sovětským modelem přitom přinášela nemalé zádrhele.

Od roku 2004 jsou tak hlavní snahy soustředěny do rekonstrukcí a nově kolem roku 2010 i nové čtvrté linky M4. I přesto si Budapešťské metro drží zajímavou atmosféru a některé stanice připomínají doslova muzejní nebo galerijní expozice.

Zatím nikdo nic nenapsal.

Okomentovat článek

TOPlist